Požární řád obce Mladý Smolivec

 

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec se na svém zasedání dne 12. dubna 2012 usneslo vydat na základě

zákona o požární ochraně a zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce Mladý Smolivec

www.mladysmolivec.cz/download/file/vyhlasky/ozv-1-2012-pozarni-rad.pdf