Informace o nás

V roce 2015 uplynulo dlouhých 120 let, co byl v naší obci Mladý Smolivec založen Sbor dobrovolných hasičů. Významným dnem pro jeho založení byl 7. březen roku 1895. Již více jak 120 let jsou stále připraveni členové tohoto sboru pomoci občanům při mimořádných událostech, při likvidaci nejen požárů, ale i následků velké vody a jiných pohromách, za každého počasí, v každou denní či noční dobu, za každého režimu, který tento sbor přežil. S hrdostí můžeme konstatovat, že dnešní členové sboru čestně naplňují odkaz zakladatelů hasičů v Mladém Smolivci a plní bez chyby své poslání – chránit majetek, zdraví a životy obyvatel. Stejně tak, jako se podílejí na kulturním a společenském životě obce. Záslužná je i jejich činnost brigádnická. Lze konstatovat, že jsou ve své činnosti obci i občanům k užitku, stejně tak jako byli jejich předci.

Všem členům SDH Mladý Smolivec je potřeba poděkovat za jejich obětavou činnost pro své spoluobčany a dlouholetou práci s mládeží, za vzornou reprezentaci obce a také za přípravu oslav chystaných výročí. Připomeňme si všichni při této příležitosti historii tohoto Sboru, události veselé i smutné, které se nejen na akcích SDH odehrály a zavzpomínejme i na členy a další spoluobčany, kteří již nejsou mezi námi.

Doufejme, že se sbor dožije ještě mnoha významných výročí, aby se následovníci současných členů mohli s hrdostí hlásit ke svému Sboru a že bude i nadále ctí každého být hasičem Mladého Smolivce.