Zajímavé odkazy

Webové stránky obce Mladý Smolivec: www.mladysmolivec.cz

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih: www.oshpj.cz/cs

HZS Plzeňský kraj:  www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk: www.sdh-nepomuk.cz/

Myslivecké sdružení "Stráž": ms-straz.webnode.cz/

Šumavská hokejová liga:  www.shl.wbs.cz/

TJ Starý Smolivec: www.tjsmolivec.banda.cz/