SDH Mladý Smolivec

Kontakt

Adresa hasičské zbrojnice: SDH Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1       

   

E-mail SDH:  hasicimladysmolivec@seznam.cz

Starosta SDH Mladý Smolivec – Miroslav Šustr

Velitel – Tomáš Fenko

Hospodář – Veronika Kubová

Kronikář a webmaster – Zdeněk Hřebejk