100 let SDH Mladý Smolivec – 1996

Od poloviny roku 1995 se konaly velké přípravy na oslavu 100. výročí založení našeho SDH.

Usnesení Valné hromady sboru v roce 1996důrazně uložilo všem členům hasičům, aby se aktivně podíleli na přípravě

a důstojném zajištění těchto oslav. Na únorové schůzi byla vybrána vyznamenání, která byla v rámci oslav udělena.

Byly zakoupeny keramické pamětní poháry, osloveni sponzoři, místní podnikatelé.

Slavnostní projev zahájení oslav přednesl starosta SDH Ing. František Šustr.

Zhodnotil činnost sboru za uplynulé období a nastínil úkoly SDH pro příští období.

Následovalo předávání ocenění. Zástupce OV SDH pan Sýkora předal sboru medaili Za příkladnou práci.

Dále byly předány pamětní listy a dárky těmto členům: Josef Spour, Václav Šíma, František Sedláček, František Šlajs,

František Faměra, Václav Šlais, J. Jílek, František Vacek a Jiří Růt.

Čestné uznání obdrželi:

Karel Hrubeš, Ing. František Šustr, B. Moravec, Stanislav Šefl, Pavel Šmíd, Milan Skuhravý, Josef Krejčí, Josef Skuhravý.

Pamětní džbánky obdrželi ostatní členové a sponzoři.

                      Pamětní džbánek

Poté vystoupil starosta Obecního úřadu V. Hlinka a vyzdvihl dobrou spolupráci a veřejně prospěšnou činnost SDH.

Následovalo občerstvení a k dobré pohodě hrál pan Ocelík.

25. května 1996 – veřejné hasičské cvičení

Slavnostní průvod prošel celou vesnicí, v čele s velitelem okrsku přítelem Lubošem Fialou.

Pro samotné veřejné hasičské cvičení, které se konalo 25. května 1996, byl vybrán pozemek „U vrtu“.

V této soutěži zvítězilo družstvo mužů SDH Mladý Smolivec.

Z tohoto cvičení se dochovalo i několik barevných fotografií.

Družstvo SDH Mladý Smolivec

Z těchto oslav 100. výročí založení SDH v Mladém Smolivci byla natočena VHS kazeta,

kterou se nám zatím nepodařilo sehnat. Pokud někdo máte k tomuto záznamu informace, sdělte to prosím

na některou z e-adres uvedených v kontaktech tohoto webu.