Uskutečněné akce

Dne 19.července 2014 se v obci Mladý Smolivec konaly oslavy 600. výročí první písemné zmínky o naší obci. Součástí oslav bylo i veřejné cvíčení našeho Sboru dobrovolných hasičů. Na úvod slavnosti se průvod všech zúčastněných v čele se zástupci SDH vydal k pomníku padlým v 1. světové válce, kde uctili jejich památku položením věnce a dojemným proslovem paní starostky Evy Kubové. Byla zapěta sborem Velkoborem česká národní hymna, tentokrát kompletní i s druhou slokou, což přítomní kvitovali velkým potleskem.

Ve 13 hodin se všichni přesunuli na louku U Kuchařů, kde se konalo hasičské cvičení tentokrát pojaté jako 1. ročník memoriálu Františka Šlajse. Družstva soutěžila v požárním útoku, který měl však trochu netradiční pojetí. Během soutěže se přihlásilo i družstvo, které vytvořila kapela Dupalka. A nevedli si vůbec špatně.