Označení členů a funkcionářů SDH

                Rozvrh umístění označení na vycházkovém saku