Legenda o svatém Florianovi

Uplynulo již více jak 1700 let od mučednické smrti sv. Floriána, patrona hasičů. Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro.

Datum narození Floriána není doloženo. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po několika letech služby důstojníka vojska se stal šéfem kancléře císařského místodržícího v římském Laurinku, což je dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku. Aquilinus dal příkaz Floriánovi, aby ze státních úřadů propustil všechny křesťany. Florián to neudělal, vystoupil z jeho služeb a žil pak v Cetiu. Na začátku 4. století velel posádkám některých římských vojenských stanic podél řeky Dunaje.

Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrci zatýkáni a žalářováni, rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Údajně dokonce osnoval jejich tajné osvobození. Při pokusu dostat se do žaláře byl však zatčen a předveden před místodržícího a vyšetřující soudce jej nechal krutým způsobem mučit. Když Florián odmítl odpřísáhnout zapření víry, byl jako křesťan odsouzen císařským správcem k smrti utopením. Soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, ani jeho bezúhonný život a vydal ho do rukou katů, kteří mu přivázali na krk mlýnský kámen a nechali ho svrhnout z mostu do řeky. Byl to tehdejší obvyklý způsob poprav.

Z mlýnským kamenem na krku stál prý dlouho na mostě přes řeku Emži u římské pevnosti Laureacum. Legionáři odmítli vykonat rozsudek, svrhnout velitele do řeky. Nakonec přiběhl jakýsi cizí člověk, surově do odsouzence vrazil a shodil ho z mostu.

Legenda říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skalku a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané a divá zvěř zhanobit. Tam ho nalezla a na svém statku pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince. Dnes zde stojí město St. Florian.

A proč se vlastně sv. Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Floriánovo "hasičství" je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.