Hasičské modlitby

Hasičská modlitba I

 

Nechť kdekoli oheň plane
já splním svoji povinnost
pro záchranu životů Pane
dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě
když ještě nevypršel čas
ale i starce, matku
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím
protože povolaný jsem
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát
že sám při tom život ztratím
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

 

Hasičská modlitba II

 

Jmenuje se Bůh a vybírá si daň
Kdekoli plameny hněvem mluví
Dej mi sílu chránit život
Ať je jakýkoli jeho věk

Pomoz mi obejmout malé dítě
Dříve než bude příliš pozdě
Nebo zachránit starší osoby
Z hrůzy svého osudu

Umožni mi být ve střehu

a slyšet slabé volání
Chci být rychlý a schopný
Dej mi sílu rozběhu
Chci naplnit své poslání

Dám nejlepší co ve mně je
Střežím každý svůj okamžik
Chráním vše, život – majetek

A jestliže podle osudu
Já ztratím život svůj
Pak prosím požehnej rukou ochrannou
Mé ženě a dětem mým