Publikace k požární ochraně obyvatelstva

Kolektiv autorů vydal příručku, která se zabývá požární ochranou pro seniory a obyvatelstvo.

Třetí část publikace je věnována první pomoci.

Prirucka-pro-seniory.pdf (3307773)