Program činnosti SH ČMS do r. 2020

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro období let 2015-2020

schválen V. sjezdem SH ČMS, konaným ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích.

 

Program činnosti SHČMS do r 2020.pdf (157878)