SDH ve výsledcích

Výsledky cvičení SDH – roky 2005 – 2015:

2005 Okrskové cvičení SDH v Dožicích

Pořadí družstev mužů:

1. Budislavice

2. Mladý Smolivec

3. Dožice

          

2006 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci

Pořadí družstev mužů:

1. Budislavice A

2. Budislavice B

3. Dožice

4. Mladý Smolivec A

5. Starý Smolivec

6. Radošice

7. Mladý Smolivec B

 

2007 Okrskové cvičení SDH v Radošicích

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Budislavice A              1. Budislavice             1. Mladý Smolivec A

2. Starý Smolivec            2. Radošice                2. Radošice

3. Budislavice B              3. Dožice                    3. Mladý Smolivec B

4. Radošice                           

5. Dožice                               

6. Mladý Smolivec               

                                                                             

2008    Okrskové cvičení SDH v Budislavicích

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Budislavice A             1. Mladý Smolivec      1. Mladý Smolivec

2. Budislavice B             2. Radošice                   2. Řasanice

3. Starý Smolivec                                              3. Radošice          

4. Radošice                           

5. Mladý Smolivec               

 

2009 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci

Pořadí družstev mužů:

1. Starý Smolivec                  

2. Mladý Smolivec               

3. Dožice                               

4. Radošice    

5. Budislavice

 

2010 Okrskové cvičení SDH v Dožicích

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Dožice                        1. Dožice                     1. Mladý Smolivec

2. Budislavice                  2. Radošice

3. Starý Smolivec                  

4. Mladý Smolivec               

5. Radošice

 

2011 Okrskové cvičení SDH v Mladém Smolivci

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Budislavice                        1. Radošice          1. Mladý Smolivec

2. Starý Smolivec                   2. Dožice

3. Mladý Smolivec Ml.        

4. Dožice                               

5. Mladý Smolivec St.

6. Radošice

 

2012 Okrskové cvičení SDH v Budislavicích

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Starý Smolivec           1. Dožice                   1. Mladý Smolivec Ml.

2. Dožice                       2. Mladý Smolivec    1. Mladý Smolivec St.

3. Mladý Smolivec               

4. Budislavice                       

5. Radošice                           

 

2013 Okrskové cvičení SDH v Radošicích

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Mladý Smolivec        1. Radošice                  1. Mladý Smolivec

2. Dožice                        2. Dožice                     2. Radošice

3. Starý Smolivec            3. Mladý Smolivec      3. Dožice

4. Radošice                           

5. Budislavice                       

                                                          

2014 Okrskové cvičení SDH ve Starém Smolivci

Pořadí družstev mužů:    Pořadí družstev žen:    Pořadí družstev dětí:

1. Mladý Smolivec        1. Radošice                   1. Mladý Smolivec

2. Dožice                        2. Mladý Smolivec      1. Dožice

3. Starý Smolivec            3. Dožice

4. Radošice                           

5. Budislavice                      

 

2015 Okrskové cvičení SDH v Dožicích

Pořadí družstev mužů:       Pořadí družstev žen:     Pořadí družstev dětí:                                           

1. Starý Smolivec                   1. Radošice                 1. Mladý Smolivec

2. Budislavice                         2. Dožice                    2. Radošice

3. Dožice I                             3. Mladý Smolivec     3. Dožice I

4. Radošice                                                              4. Dožice II

5. Mladý Smolivec