Oslava 100 let ČSR v Mladém Smolivci

Zástupci obce a sboru dobrovolných hasičů se sešli 22. září 2018 u památníku padlých v 1. světové

válce. Slavnost byla zahájena Českou státní hymnou.

Pak zazněly projevy starostky obce  Evy Kubové a místostarosty obce Jana Spoura.

V závěru ceremoniálu byla našemu SDH připnuta na žerď praporu pamětní stuha.