600 let obce a 1. ročník memoriálu Františka Šlajse

19. července 2014 se konaly velké oslavy 600. výročí první písemné zmínky o obci Mladý Smolivec spojené se setkáním rodáků a přátel obce. Nejprve již tradičně šel průvod od obecního úřadu k památníku, kde zástupci SDH položili pamětní věnec na uctění památky padlých.

Slovem provázela starostka obce Eva Kubová, národní hymnu zapěl chrámový sbor Velkobor. K překvapení všech přítomných zazněla i druhá sloka naší hymny. Následoval zasloužený aplaus.

Slavnost pak dále pokračovala v prostoru před obecním úřadem. Po přivítání všech přítomných starostkou obce došlo i na ocenění práce našeho hasičského sboru. Ocenění za dobrou spolupráci sboru a vedení obce převzal starosta SDH Miroslav Šustr a velitel Tomáš Fenko. Následovalo i ocenění zasloužilých členů sboru.

 

Nejvyšší svazové vyznamenání – titul "Zasložilý hasič" převzali:
starosta SDH Miroslav Šustr
velitel SDH Tomáš Fenko
Karel Hrubeš
Jaroslav Marek
František Sedláček
Milan Skuhravý
Josef Spour
Pavel Šmíd nejst.
František Šustr
František Trhlík st.

Ocenění hasiči in memoriam titulem "Zaslouřilý hasič":
František Šlajs
Stanislav Šefl

 

Současnými (r. 2014) nejdéle sloužícími členy SDH v Mladém Smolivci jsou:

Jméno Člen SDH od roku
Josef Spour   1937
Karel Hrubeš 1964
František Sedláček (již v obci nežije) 1964
Pavel Šmíd st. 1968
František Trhlík st. 1968
František Šustr 1969
Josef Kub 1972
Josef Krejčí 1972
Milan Skuhravý 1974
Pavel Hladík 1974

              Předání ocenění Zasloužilý hasič panu Josefu Spourovi – 2014

 

Následně byla odhalena pamětní deska významnému mladosmoliveckému rodáku Josefu Siblíkovi. Jeho bratr František Siblík, mlynář z horního mlýna, byl zakladatel našeho Hasičského sboru a jeho první velitel. Sboru velel od jeho vzniku 1895 až do roku 1923, kdy byl jednomyslně zvolen čestným velitelem sboru. Zemřel v dubnu roku 1928.

Pozvánce k dalším příjemným chvilkám na louce U Kuchařů jen málokdo odolal. Bylo zde připraveno hasičské cvičení, pojaté jako 1. ročník Memoriálu Františka Šlajse se zcela netradičními pravidly. Po uctění památky minutou ticha za všechny zesnulé hasiče, došlo na slavnostní zahájení a předání upomínkových předmětů.

V soutěži se utkalo 7 týmů mezi sebou a s nástrahami tratě.

 

Stručně k pravidlům. Vypít ½ l vody, obléknout si hasičskou výstroj a vyběhnout na klasický mokrý požární útok. Týmy mužů, žen, smíšené družstvo a jedno družstvo dětí. Dokonce se přihlásilo i družstvo kapely Dupalka.

Po skončení cvičení se všichni přesunuli před budovu obecního úřadu a zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin.

Díky pořadatelům i počasí se oslavy 600. výročí obce vydařily.