Samaritáni – nově zaváděná hasičská služba (rok 1922) 

Samaritáni v Mladém Smolivci

V knize protokolní našeho SDH čteme:

Při členské schůzi SDH konané ve spolkové místnosti přítele Františka Skuhravého dne 22. ledna 1922 byly na vybídnutí od správy župy Blatenské provedeny volby samaritánů.

Zvoleni byli: František Vokurka, Vojtěch Krejčí, Jiljí Hlinka a Mařka Mašková, manželka Antonína Maška.

Četařem samaritánů byl zvolen František Vokurka.

 

Již od roku 1885 projevovalo české hasičstvo snahu poskytovat první pomoc osobám zraněným.

Již roku 1897 byla vydaná pro samaritní potřebu příručka "Hasičská zdravověda".

Teprve později byla vydána mimo jiné i "Příručka hasiče samaritána".

Členové tzv. „samaritské stráže“ SDH netvořili zvláštní výsadní jednotku, ale plně se SDH splývali.

 

Činnost hasičů samaritánů lze datovat až do období 50. let, kdy tuto funkci převzal Červený kříž. 

Mnoho hasičů samaritánů se stalo členy této organizace.