Nová povinnost sborů!!!

Sbory dobrovolných hasičů a okrsky, které vedou jednoduché účetnictví, mají letos poprvé povinnost zveřejnit “Přehled o majetku a závazcích”.

Vzor “Přehledu” a vysvětlení jednotlivých položek je uveden v příloze Metodického pokynu SH ČMS č. 1/2016. Kompletní informace i za podvojné účetnictví je uvedeno v Metodickém pokynu SH ČMS č. 4/2016. Oba tyto pokyny jsou k nahlédnutí zde v této zprávě dole i na www.dh.cz.

Většina sborů bude zpravidla vyplňovat pouze výši peněžních prostředků na začátku a na konci účetního období v bance a pokladně. Sbory dobrovolných hasičů a okrsky budou muset vyplněný a podepsaný Přehled o majetku a závazcích zaslat do konce května na příslušné Okresní sdružení hasičů, v našem případě OSH Plzeň-jih, které vyplněné tiskopisy hromadně odešle ke zveřejnění Městskému soudu v Praze.

Sbory, které vedou podvojné účatnictví, musí prostřednictvím OSH zaslat ke zveřejnění “Rozvahu” a “Přílohu”.

                                                                                  Převzato z Hasičských novin č. 6/2017 z 24. března 2017

Účetnictví-sdh_1_2016.doc (126976)

metodicky-pokyn-c-4-2016.doc (84480)

prilohy-pro-jednoduche-ucetnictvi.xls (59904)

prilohy-pro-podvojne-ucetnictvi.xls (92160)

vzor-pruvodniho-dopisu.doc (21504)