Nejsmutnější loučení - 2016

Dne 29. dubna 2016 jsme se rozloučili s hasičem Františkem Sedláčkem.

Fotografie z této akce zhlédnete zde: Nejsmutnější rozloučení s.pdf (5781083)

V březnu roku 2013 jsme se rozloučili s kamarádem, členem SDH Josefem Kubou, který nás opustil po krátké těžké nemoci.

                           V obřadní síni krematoria v Blatné stáli členové SDH čestnou stráž.

 

Téhož roku jsme se rozloučili s dalším členem našeho hasičského sboru, panem Františkem Šlajsem.

Ten nás zcela nečekaně opustil v květnu 2013.

                    V obřadní síni blatenského krematoria stáli členové SDH opět čestnou stráž.

 

O rok později, tedy v roce 2014, jsme se rozloučili s dalším členem našeho SDH, panem Stanislavem Šeflem.

Během oslav 600. výročí obce Mladý Smolivec byl příteli Šeflovi udělen in memoriam titul "Vzorný hasič".

Vzhledem k tomu, že se nekonal obřad rozloučení, symbolicky se zástupci našeho SDH zúčastnili pietního

uložení ostatků do rodinného hrobu na hřbitově v Budislavicích.

 

Na začátku roku 2015 jsme se rozloučili se Zasloužilým hasičem, nejstarším členem našeho sboru

panem Josefem Spourem. Naše řady opustil 12. ledna 2015.

Poslední rozloučení se konalo v pondělí 19. ledna 2015 za hojné účasti obyvatel obce.

                           V obřadní síni blatenského krematoria stáli členové SDH čestnou stráž