Čtenářsko-ochotnická činnost sboru

Čtenářsko ochotnická činnost sboru

Sbor hasičů v Mladém Smolivci se nedlouho po svém založení věnoval také vzdělávání občanů – založil svoji knihovnu.

Pořádal i taneční zábavy a divadelní představení. Na výborové schůzi konané dne 10. 3. 1904 bylo usneseno,

by sbor pořádal divadelní hru, po svátcích, kdykoliv se ku hře připraví.

Počátkem roku 1907 byl sborem a Bohumilem Hlinkou založen čtenářsko-ochotnický spolek.

Na členské schůzi 19. ledna 1908 se rozhodlo, že hasičský sbor a čtenářsko-ochotnický spolek budou tvořit jeden celek.

 

V knize protokolní SHD se dočteme:

Dne 2. února 1907 sehrál sbor hasičů divadelní představení „Sedlák přísežník“ za řízení a spoluučinkování zdejšího

občana Bohumila Hlinky. Divadelní představení se nad očekávání zdařilo, zbylo čistého zisku 40 K.

Z tohoto výsledku usnesl se správní výbor sboru dobrovolných hasičů na schůzi dnešní, by zřídilo vlastní jeviště a celý

výše jmenovaný zisk se pro začátek na zřízení věnoval a co bude více třeba, by se uhradilo ze spolkové pokladny.

 

V roce 1925 byl čtenářsko ochotnický spolek likvidován a u sboru zřízen tzv. Vzdělávací odbor,

který měl ten samý úkol co měl likvidovaný spolek.

V prvé řadě pořádání divadelních představení, výletů, přednášek, prostě všechno, co se týče vzdělávací a osvětové činnosti.

Pořadatelem a režisérem zvolen byl přítel Antonín Mašek.

Již v únoru 1926 byla projednávána na výborové schůzi příprava maškarního plesu. Velitel informoval výbor o tom,

že sbor dostal od sládka ve Lnářích 50 litrů piva co vstupné na ples.

 

4. dubna 1926 sehrána byla divadelní hra Lešetínský kovář.

V Mladém Smolivci byla hrána na novém jevišti s novými kulisami, které maloval a dodal po mnoha urgencích pan Petránek z Prahy.

17. dubna 1927 místním ochotnickým spolkem na novém jevišti bylo sehráno velmi zdařilé představení Psohlavci,

které svým obsahem a pěkným provedením obecenstvo jímal a uchvacoval.

 

V následujících letech byla sehrána divadelní představení:

1927 „Slib u jeslí“, 1928 „Za svobodu“, 1940 „U potoka za mlýnicí“, 1941 „Románek na horách“, „Královna Dagmar“

1942 „Má matička chudá byla“, „Maryša“, 1943 „Na Milčickej rychtě“, „Milostpaní ševcová“, „Boží trest“

            1944  „Divoké srdce“, „Poslední muž“, 1945 „Paličova dcera“, 1946 „Advokát v rodině“, „Praha je naše“, „Ráj srdce“

            1947  „Vojnarka“, „To byla noc“

 

Divadelní představení v období 2. světové války byla sehrána v režii bratrů hasičů Josefa Sloupa a Antonína Maška.

Výčet představení není úplný, ale většina her byla pro velký úspěch hrána opakovaně.

V tehdejší době byly v okolí další ochotnické spolky, které si hrály navzájem pohostinská představení.

Bylo běžné, že za divadlem lidé chodili i několik kilometrů pěšky.

 

V následujících letech se projevil nástup televizního vysílání, který všeobecně oslabil zájem o ochotnické divadlo.