Partnerství SDH na akci Zasaď si svůj strom

V loňském roce jsme se sešli na cyklostezce Starý Smolivec–Dožice u Anděla,

abychom zasadili na nově vybudované meze ovocné stromy.

Protože je závlaha nutná nejen v době výsadby,

převzal náš hasičský sbor nad celou akcí v letošním roce partnerství.

Partnerství.pdf (877797)