Obec Mladý Smolivec získala finanční podporu na projekt „CAS a DA – Mladý Smolivec“