Žehnání praporu SDH Mladý Smolivec

V neděli 16. srpna 2015 jsme se sešli v 11:00 hod na „slavnostní pouťové mši svaté“

v kapli sv. Vavřince v Mladém Smolivci, v jejímž průběhu byl žehnán náš prapor.

Mši sloužil duchovní správce farnosti Kasejovice páter Robert Paruszewski. 

O akci můžete číst a prohlížet několik fotografií v následující příloze.

Žehnání praporu SDH 2015.pdf (416374)