Složení výboru SDH Mladý Smolivec z VVH SDH v prosinci 2014

Účast na VVH byla 41 členů, VVH je tedy usnášeníschopná. Účastníci VVH odsouhlasili veřejnou volbu.

Na jednotlivé funkce ve výboru pro období 2015-2020 byli navrženi a zvoleni:

 

Starosta SDH – Miroslav Šustr

Místostarosta – František Trhlík ml.

Velitel SDH – Tomáš Fenko

Zástupce velitele – Václav Straka

Hospodář – Pavel Šmíd ml.

Jednatel – Veronika Kubová

Strojník – Vladimír Spour

Referentka mládeže – Alena Fenková

Referentka žen – Karolína Černá ( v růběhu roku 2016 ji nahradila Tereza Straková)

Preventista – Václav Šíma

Kulturní referent – Václav Šlais

Kronikář – Zdeněk Hřebejk

Členové výboru – Milan Skuhravý, Karel Žák, Pavel Šmíd st.

Kontrolní revizní rada – Miroslav Zíka, Miroslav Mašek, Vojtěch Voříšek